Πιπίλα: Πώς επηρεάζει στην ανάπτυξη των δοντιών;

H χρήση της πιπίλας είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιείται για να ηρεμήσει το παιδί που κλαίει, για να ησυχάσουν λίγο οι γονείς και για να αποφευχθεί το πιπίλισμα του δαχτύλου. Oι πιπίλες δεν αποτελούν αναπτυξιακό ορόσημο.  Συνήθως τα παιδιά δε χρειάζονται πιπίλες. Ναι, υπάρχουν έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν πως βοηθούν στην πρόληψη του συνδρόμου του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS), αλλά σε κάθε περίπτωση η χρήση της καλό θα είναι να διακόπτεται στους 6 μήνες ζωής του μωρού, πριν αυτή γίνει συνήθεια.

Γιατί ένα παιδί δε χρειάζεται συνήθως πιπίλα;

Λοιπον… όταν η γλώσσα βρίσκεται σε θέση ανάπαυσης, είναι τοποθετημένη ψηλά κατά μήκος του ουρανίσκου, στην ουσία «γεμίζει» το κενό που θα ήταν η πιπίλα. Πολύ απλά, όταν η γλώσσα “κάνει σωστά τη δουλειά της” δεν υπάρχει χώρος για πιπίλα ή αντίχειρα.

Η χρήση πιπίλας μπορεί να:

-επηρεάζει την ανάπτυξη των στοματοπροσωπικών δομών

-προκαλεί λοιμώξεις

-συντομεύσει τη διάρκεια του θηλασμού

-δημιουργήσει οδοντικές ανωμαλίες.

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από τη διάρκεια  και τη συχνότητα χρήσης.

Μελέτες έχουν δείξεις πως η χρήση πιπίλας για περισσότερο από 2 χρόνια είναι περισσότερο πιθανό να δημιουργηθεί εμπρόσθια χασμοδοντία, από τα παιδιά που τη χρησιμοποίησαν λιγότερο από δύο χρόνια. Ο επιπολασμός της εμπρόσθιας χασμοδοντίας σε παιδιά που χρησιμοποιούν πιπίλα κυμαίνεται από 8,5% έως 96,3%. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη δημιουργία χασμοδοντίας σε παιδιά που χρησιμοποιούν την πιπίλα την ημέρα και τη νύχτα, από αυτά που χρησιμοποιούν μόνο τη νύχτα.

Ο επιπολασμός της οπίσθιας σταυροειδής σύγκλεισης σε παιδιά που χρησιμοποιούν πιπίλα κυμαίνεται μεταξύ 12,8% έως 88,9%.  Σύμφωνα με τους Scavone και συν. τα παιδιά που έκοψαν την πιπίλα έως τα 2 έτη παρουσίασαν χαμηλότερο επιπολασμό οπίσθιας σταυροειδής σύγκλεισης (17,2%) από εκείνα που συνέχισαν να κάνουν χρήση πιπίλας έως την ηλικία των 4 έως 6 ετών (27,3%). Οι De Sousa και συν. διαπίστωσαν ότι το 25,5% των παιδιών που χρησιμοποίησαν πιπίλα για περισσότερους από 36 μήνες ανέπτυξαν οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση σε σύγκριση με το 15,5% των παιδιών που σταμάτησαν την πιπίλα πριν από την ηλικία των 36 μηνών. Σύμφωνα με τους Dimberg και συν. το 17% των παιδιών που χρησιμοποιούσαν πιπίλα κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαν οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση, σε σύγκριση με το 23% των παιδιών που τη χρησιμοποιούσαν τη νύχτα και το 31% των παιδιών που τη χρησιμοποιούσαν την ημέρα και τη νύχτα.