Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα είναι μία μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης που στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων του κάθε παιδιού. Εφαρμόζεται σε παιδιά τόσο προσχολικής όσο και σχολικής ηλικίας. Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα στοχεύει στη ψυχολογική υποστήριξη των συναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού και την παροχή βοήθειας στη διαχείριση αυτών. Επίσης, την αντιμετώπιση επιβαρυντικών συναισθηματικών καταστάσεων για το παιδί, πχ bulling, επιθετική συμπεριφορά, άγχος, φοβίες κ.α. Επίσης, στοχεύει στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού και στην ομαλότερη ένταξη του στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.