Ψαλίδι: Τι μπορεί να κάνει το παιδί σε κάθε ηλικία;

Μήπως δεν είναι έτοιμο για να κόψει σωστά; Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για το τι μπορεί να κάνει το παιδί σε κάθε ηλικία σε σχέση με το ψαλίδι.

Περίπου στην ηλικία των 18 μηνών μπορούν να μάθουν να κρατάνε ένα ψαλίδι συνήθως με τα δύο τους χέρια για να το ανοίγουν και να το κλείνουν. Αφού καταλάβουν πως λειτουργεί το ψαλίδι, μπορούν βάλουν τα δάχτυλά τους στις τρύπες και να κάνουν προσπάθειες να κόψουν. Πολύ συχνά βάζουν το δείκτη και το μεσαίο δάχτυλό τους στις τρύπες, αλλά όχι τον αντίχειρα. Χρειάζεται χρόνος, εξάσκηση και μίμηση της ορθής χρήσης κοπής. Μπορεί να προσπαθήσουν να κόψουν «ανάποδα» με το χέρι γυρισμένο προς τα κάτω, δείξτε τους όμως τη σωστή χρήση.

Μέχρι την ηλικία των 2 ετών μπορεί να κάνει ένα ψαλίδισμα τη φορά.

Μέχρι την ηλικία των 3 ετών μπορεί να είναι σε θέση να κόψει κατά μήκος μιας γραμμής κάνοντας πολύ μικρά ψαλιδίσματα για να ολοκληρώσει την εργασία κοπής.

Μέχρι την ηλικία των 4 ετών μπορεί να κόψει μία ευθεία γραμμή μήκους 15 εκ., μένοντας σε λογική απόσταση από τη γραμμή. Σε κυρτή γραμμή, μπορεί να είναι σε θέση να ακολουθήσει την καμπύλη με πολύ μικρά ψαλιδίσματα προσπαθώντας να ακολουθήσει την καμπύλη ή τη γωνία. Εάν πρέπει να κόψει έναν κύκλο θα πρέπει το αποτέλεσμα της κοπής να παραπέμπει στο σχήμα.

Μέχρι την ηλικία των 5 ετών, είναι πιθανό να έχει προχωρήσει και να μπορεί να κόβει σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος) και να παραμένει εντός ¼ έως ½ από τη γραμμή που σχεδιάστηκε. Μπορεί επίσης να κόβει φωτογραφίες από σελίδες περιοδικών, εφόσον έχουμε κόψει τη σελίδα για καλύτερο χειρισμό.

Μέχρι την ηλικία των 6 ετών, μπορεί να είναι σε θέση να μεταβεί σε άλλα υλικά, όπως χοντρό χαρτόνι κατασκευής, σε διαφορετικές υφές  υλικού και υφάσματος. Κατά την κοπή αυτών των υλικών χρειάζονται περισσότερο αιχμηρά ψαλίδια, για αυτό επιβάλλεται επίβλεψη από ενήλικα.