Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων και ενός ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου. Αποσκοπεί στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση κ.α. Η συμβουλευτική αποτελεί σημαντικό κομμάτι στήριξης του ευρύτερου πλαισίου της οικογένειας.