Παιδιατρική λογοθεραπεία είναι η επιστήμη, η οποία βοηθάει το παιδί να ενισχύσει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες. Αναλυτικότερα, ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση διαταραχών λόγου (προφορικού και μη), ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής, σίτισης και κατάποσης. Στοχεύει στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την ενίσχυση της σημασιολογίας, στη βελτίωση του εκφραστικού λόγου, στην ενίσχυση της καταληπτότητας της ομιλίας, στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και στη συναισθηματική του ωρίμανση.