Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στο Δημοτικό;

H σχολική ετοιμότητα είναι θεμελιώδης σε όλα τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού όταν έχει κατακτήσει κάποιες βασικές δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες θα το βοηθήσουν στη μάθηση και στη μετέπειτα ζωή του.  Η σχολική ετοιμότητα αφορά δεξιότητες κίνησης,  λόγου,   γνωστικο – αντιληπτικού, ψυχο – συναισθηματικού και κοινωνικού τομέα.

Οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί και οι θεραπευτές οφείλουμε να γνωρίζουμε τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα παιδί για να φοιτήσει στο Δημοτικό, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το παιδί.

 

Δεξιότητες στον τομέα του έργου:

Έχει:

 • ισορροπία;
 • σωστή στάση σώματος;
 • καλό χρόνο συγκέντρωσης;
 • καλό αμφίπλευρο συντονισμό;
 • καλό αδρό συντονισμό;
 • ώριμη σύλληψη μολυβιού;
 • ορθή χρήση ψαλιδιού;
 • αντιγραφική ικανότητα;
 • οπτικο-κινητικό συντονισμό;
 • καλή οπτική επεξεργασία;
 • ανεξαρτησία σε πλύσιμο, σίτιση, τουαλέτα, ντύσιμο;
 • χωρικό προσανατολισμό;
 • χρονικό προσανατολισμό;
 • καλή ακουστική μνήμη;
 • καλή οπτική μνήμη;

Γιατί είναι σημαντικό;

Οι δεξιότητες αδρής κινητικότητας επηρεάζουν τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι δεξιότητες λεπτής κινητικότητας επηρεάζουν την ολοκλήρωση κινητικών εργασιών. Οι δεξιότητες οπτικής αντίληψης επηρεάζουν τη γραφή και την ανάγνωση.

Γνωστικές δεξιότητες:

Έχει:

 • Δεξιότητες σκέψης;
 • Δεξιότητες συλλογισμού;
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλήματος;
 • Δεξιότητες μνήμης;

Γιατί είναι σημαντικό;

Η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων αποτελεί τη βάση για τη μάθηση.

 

Δεξιότητες στον τομέα του λόγου και της ομιλίας:

Έχει:

 • καλή αντίληψη;
 • σωστή άρθρωση;
 • δομή στο λόγο του;
 • ικανοποιητικό λεξιλόγιο;
 • σημασιολογικές αναπαραστάσεις;
 • περιγραφικό λόγο;
 • αφηγηματικό λόγο;
 • δεξιότητες διαλόγου;
 • δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας;

Γιατί είναι σημαντικό;

H καλή αντίληψη είναι σημαντική για όλους τους τομείς μάθησης. Η «καθαρή» ομιλία βοηθάει το παιδί να συνδέσει τους ήχους με τα γράμματα ορθά και να μην τα μπερδεύει και στο γραπτό λόγο. Το πλούσιο λεξιλόγιο βοηθάει τα «σκέφτομαι και γράφω» που θα γράφει το παιδί. Οι δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας θα τον βοηθήσουν στην ανάγνωση και στη γραφή.

 

Ψυχο-συναισθηματικός τομέας:

 • αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του;
 • αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων;
 • έχει αυτοέλεγχο;
 • δεξιότητες επίλυση προβλήματος;
 • προσαρμόζεται εύκολα;
 • έχει αυτοπεποίθηση;
 • έχει συνεργασιμότητα;
 • διαχειρίζεται τα συναισθήματά του;
 • διαχειρίζεται τη ματαίωση;

 

Κοινωνικός τομέας:

Έχει:

 • βλεμματική επαφή;
 • δεξιότητες διαλόγου;
 • ακολουθεί κανόνες;
 • προσαρμογή σε αλλαγές;
 • κοινωνική ανταπόκριση;
 • δεξιότητες παιχνιδιού;

 

Γιατί είναι σημαντικό;

Όταν τα παιδιά αναπτύσσουν ισχυρές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, είναι σε καλύτερη θέση να σχηματίσουν και να διατηρήσουν φιλίες και αν εστιάσουν καλύτερα την προσοχή τους στη μάθηση.