Παναγιώτα Βίλλια – Λογοθεραπεύτρια │ Υπεύθυνη του κέντρου

Αποφοίτησα από το τμήμα Λογοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος Πατρών το 2017. Έκτοτε είμαι μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) και είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Από το 2017 έως και σήμερα εργάζομαι με περιστατικά παιδιατρικού πληθυσμού σε ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών τόσο αξιολογητικά όσο και θεραπευτικά. Από το 2018 έως το 2021 έχω εργασθεί ως συνοδός παράλληλης στήριξης σε δημόσιο Δημοτικό σχολείο και ιδιωτικό Παιδικό σταθμό με παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.

Έχω ολοκληρώσει την επιμόρφωσή μου στο πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή, εκπαίδευση και αποκατάσταση» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ εκπαιδεύτηκα στο Διεθνώς πιστοποιημένο Πρόγραμμα Hanen για επαγγελματίες πρώτης παιδικής ηλικίας «Τeacher Talk» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είμαι πιστοποιημένη στο σύστημα ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ).

Έλαβα μέρος στο πρόγραμμα «Floortime: The Greenspan Approach», ενώ έχω εκπαιδευτεί στο εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας μέσω εικόνων «PECS», στο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα «ΜΑΚΑΤΟΝ» και στο πρόγραμμα δομημένης εκπαίδευσης «TEACCH».

Έχω λάβει πιστοποιημένη εκπαίδευση στην προσέγγιση «Pallin PCI» για τον τραυλισμό, ενώ έχω εκπαιδευτεί στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών. Επίσης, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με μυολειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές του στόματος, όπως το «A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy», «Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach», ενώ έχω συμμετάσχει στο workshop «Νευροαισθητηριακή αξιολόγηση και αποκατάσταση στόματος». Πιστεύω «ότι η σωστή θεραπεία στηρίζεται στη διαρκή εκπαίδευση και στη πιστοποίηση σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και παρέμβασης». Τέλος, από το 2017 έως σήμερα συμμετέχω σταθερά σε ομαδικές και ατομικές εποπτείες.