«Σε κάθε παιδί – ονειρεύομαι ένα κόσμο όπου μπορείτε να γελάτε, να χορεύετε, να τραγουδάτε, να μαθαίνετε, να ζείτε ειρηνικά και να είστε χαρούμενα»

Malala Yousafzai

Το παιχνίδι αυξάνει τη δημιουργικότητα των παιδιών. Η δημιουργικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την αφαιρετική σκέψη, τη δημιουργία λύσεων και νέων ιδεών. Για να στηρίξουν αυτή την άποψη επιστήμονες έκαναν ένα πείραμα. Χώρισαν δύο ομάδες 52 τυχαίων παιδιών ηλικίας 6 έως 7 ετών. Στη μία ομάδα έβαλαν να αντιγράψουν ένα κείμενο από έναν πίνακα κιμωλίας και στην άλλη ομάδα έβαλαν να παίξουν με πηλό. Αργότερα, ζητήθηκε από όλα τα παιδιά να εκτελέσουν ένα δημιουργικό έργο. Μια ομάδα δέκα κριτών διαπίστωσε, ότι τα έργα της δεύτερης ομάδας ήταν περισσότερο δημιουργικά σε σχέση με την πρώτη.

Άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει πως το ελεύθερο παιχνίδι, ιδίως το παιχνίδι  φαντασίας βελτιώνει σημαντικά την αφαιρετική σκέψη. Το ελεύθερο ή ανεξάρτητο παιχνίδια είναι μία μορφή αδόμητου παιχνιδιού, που ενθαρρύνει τα παιδιά να σχεδιάσουν το δικό τους παιχνίδι. Το παιχνίδι ρόλων απαιτεί από το παιδί να σκέφτεται σενάρια και μετά να τα υλοποιεί. Η ελευθερία αυτών των τύπων παιχνιδιού επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργικά. Έρευνες έχουν δείξει πως δημιουργικοί έφηβοι τείνουν να είχαν φανταστικούς φίλους κατά την παιδική τους ηλικία.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1)Howard-Jones P, Taylor J, Sutton L. The Effect of Play on the Creativity of Young Children During Subsequent Activity. Early Child Development and Care. August 2002:323-328. doi:10.1080/03004430212722

2)Holmes RM, Romeo L. Gender, play, language, and creativity in preschoolers. Early Child Development and Care. November 2013:1531-1543. doi:10.1080/03004430.2012.733381

3)Russ SW, Wallace CE. Pretend play and creative processes. American Journal of Play. 2013;6(1):136-148.

4)Burdette HL, Whitaker RC. Resurrecting Free Play in Young Children. Arch Pediatr Adolesc Med. January 2005:46. doi:10.1001/archpedi.159.1.46

5)Dansky JL. Make-Believe: A Mediator of the Relationship between Play and Associative Fluency. Child Development. June 1980:576. doi:10.2307/1129296

6)Dansky JL, Silverman IW. Effects of play on associative fluency in preschool-aged children. Developmental Psychology. 1973:38-43. doi:10.1037/h0035076

7)Schaefer CE. Imaginary companions and creative adolescents. Developmental Psychology. 1969:747-749. doi:10.1037/h0028270